Hoe houden we de bodem gezond, nu en in de toekomst? De Nederlandse bodem wordt steeds intensiever benut, boven- en ondergronds. Daarnaast hebben we te maken met diverse maatschappelijke opgaven. Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, achteruitgang van de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit, duurzame voedselproductie en verontreinigende stoffen stellen hoge eisen aan het beheer van onze bodem. Het RIVM ondersteunt bij deze opgaven met informatie over de leefomgeving. Zo kan integraal en toekomstbestendig beleid tot stand komen  om deze bodemuitdagingen het hoofd te bieden.

Bij een toenemende vraag naar de ecosysteemdiensten die de gezonde bodem te bieden heeft, wordt  het steeds belangrijker om verschillende functies in en op de bodem te combineren. Het vraagt om afstemming op de menselijke behoefte aan water, voedsel, gezondheid, veiligheid, energie en recreatie, nu en in de toekomst. Een optimale afstemming maakt duurzaam bodembeheer tot een haalbare optie.