Uitgebreide modelbeschrijving van OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen) versie 5.0.0.0