Een vrouw krijgt binnen 10 werkdagen een brief met de uitslag van het onderzoek. Er zijn drie uitslagbrieven, de brief 'Geen afwijking gevonden', de brief 'Te weinig informatie op de foto's' en de brief 'Een afwijking gevonden'. In de uitslagbrieven wordt vermeld en wat de vrouw vervolgens moet doen.

Deze brieven zijn ook beschikbaar in het Arabisch, Engels en Turks.