Het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker beschrijft hoe en door wie het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uitgevoerd moet worden, en welke afspraken daarvoor gelden.