Deze update van het NAP voor de periode 2023-2027 bouwt dan ook voort op de visie, strategische doelen, de doelstellingen en acties benoemd bij de zes pijlers van het Nationaal actieplan seksuele gezondheid 2017-2022.

Meer over seksuele gezondheid

Gerelateerde onderwerpen