Seksuele gezondheid betekent dat mensen verstandige keuzes kunnen maken en zelf regie kunnen voeren over hun seksualiteit. Dat vraagt om een passend preventieaanbod en toegang tot laagdrempelige en betaalbare zorg. In het Nationaal Actieplan soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening), hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) en seksuele gezondheid staan de ambities en geplande acties van het RIVM, haar partners Soa Aids Nederland en Rutgers en veldpartijen.

Update Nationaal actieplan soa, hiv en seksuele gezondheidheid

Het Nationaal Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid liep van 2017 tot 2022. Veel van de acties zijn gerealiseerd. Maar aandacht blijft nodig om seksuele gezondheid op een hoog niveau te houden en verder te verbeteren. Daarom verschijnt eind 2022 een update van het actieplan. Deze update bouwt voort op de visie, strategische doelen, doelstellingen en acties van het NAP 2017-2022.

Het schema Nationaal actieplan seksuele gezondheid bestaat uit 3 overkoepelende pijlers en 4 centrale pijlers

Het Nationaal Actieplan (NAP) soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening), hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) en seksuele gezondheid voor de periode 2023-2027 bestaat uit 3 overkoepelende pijlers en 4 centrale pijlers. De 3 overkoepelende pijlers zijn:

  • Preventie en zorg;
  • Surveillance van soa en hiv en monitoring van seksuele gezondheid;
  • Seksuele vorming en ontwikkeling.

Deze overkoepelende pijlers vormen de basis voor de doelstellingen en acties van de 4 centrale pijlers uit het actieplan. De 4 centrale pijlers zijn:

  • Preventie, opsporing en behandeling van soa; 
  • Preventie, opsporing en behandeling van hiv; 
  • Preventie van en zorg bij ongewenste zwangerschap; 
  • Preventie van seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld.

Integrale aanpak

Het uitgangspunt is een integrale aanpak. Preventie van soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening) en hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) en terugdringen van seksueel geweld en ongewenste zwangerschap staan centraal. Het actieplan is een aanvulling op de beleidsvisie seksuele gezondheid van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).