Het BioNTech/Pfizer vaccin is op 28 mei 2021 door het Europees MedicijnAgentschap (EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency)) goedgekeurd voor gebruik bij jongeren tussen de 12 en 15 jaar oud. Eerder was het vaccin al goedgekeurd om personen vanaf 16 jaar in te enten. Op 9 juni 2021 is na advies van de Gezondheidsraad besloten om kinderen tussen de 12 en 18 jaar met een medisch risico het BioNTech/Pfizer vaccin aan te bieden.

Op 30 juni is na nieuw advies van de Gezondheidsraad besloten om ook gezonde kinderen tussen 12 en 18 jaar dit vaccin aan te bieden. Kinderen van 16 en 17 jaar mogen zelf beslissen of zij zich willen laten vaccineren; kinderen tussen 12 en 15 beslissen samen met de ouders waarbij de wens van het kind leidend is. Met het oog hierop heeft VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de RIVM Corona Gedragsunit gevraagd inzicht te geven in de vaccinatiebereidheid van zowel kinderen als ouders; en factoren die samenhangen met deze keuze.