De Europese verordening voor medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation; MDR Multi Drug Resistant (Multi Drug Resistant))1 is van toepassing vanaf 26 mei 2021 en vervangt de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen (Medical Device Directive; MDD)2. De verordening beschrijft diverse eisen die worden gesteld aan de verschillende marktdeelnemers (‘economic operators’), zoals gemachtigden, distributeurs, importeurs en samenstellers van pakketten. Met name voor de distributeurs en importeurs zijn de eisen in de MDR aanzienlijk specifieker dan voorheen vastgelegd in de MDD. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)) houdt toezicht op het voldoen aan de eisen in de MDR.

Om een beter inzicht te krijgen in de distributieketen van medische hulpmiddelen heeft de IGJ aan het RIVM gevraagd om te verkennen hoe de distributieketen is georganiseerd. Tijdens deze verkenning lag de nadruk op de importeurs en distributeurs, omdat de eisen wat betreft verantwoordelijkheden voor deze marktdeelnemers in de verordening aanzienlijk zijn aangescherpt.

Deze verkenning beperkt zich tot medische hulpmiddelen.