Verslag derde bijeenkomst Klankbordgroep Grafiet en Gezondheid - 11 juli 2019