Op donderdag 9 november van 9.30 – 13.30 uur werd bij het RIVM de eerste workshop in het kader van het project PS-DRINK Priority-setting System to assess emerging risks for safe Drinking water supply (Priority-setting System to assess emerging risks for safe Drinking water supply) georganiseerd. In de afgelopen tientallen jaren kwamen regelmatig nieuwe risico’s voor de drinkwatervoorziening naar boven. Nieuwe risico’s, zoals geneesmiddelen in bronnen voor drinkwater, leiden vaak tot bezorgdheid bij mensen en tot vragen over wat dit betekent voor hun gezondheid. In het project PS-DRINK ontwikkelt het RIVM samen met de Technische Universiteit Delft en Universiteit Utrecht een methode waarmee systematisch nieuwe risico’s voor de drinkwatervoorziening kunnen worden opgespoord en beoordeeld. Daarnaast richt het project zich op het onderwerp risico-communicatie en wordt onderzocht hoe verschillende vormen van communicatie de vragen van mensen over nieuwe risico’s op een adequate manier kunnen adresseren. Het project PS-drink is gestart in 2016 en loopt door tot 2020.

Bijna 50 geïnteresseerden vanuit beleid, industrie, drinkwaterbedrijven en universiteiten waren aanwezig op 9 november om de resultaten van het project tot dusverre te zien en met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe risico’s voor de drinkwatervoorziening.

Gerelateerde onderwerpen


  • Drinkwater

    Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo zorgt schoon drinkwater voor een gezond voedingspatroon. In Nederland komt water uit de kraan dat zo schoon is dat u het zonder zorgen kunt drinken. Het RIVM werkt samen met drinkwaterbedrijven en de overheid aan gezond en veilig drinkwater voor iedereen.