9 november 2017 werd bij het RIVM de eerste workshop in het kader van het project PS-DRINK Priority-setting System to assess emerging risks for safe Drinking water supply (Priority-setting System to assess emerging risks for safe Drinking water supply) georganiseerd. Dit is een verslag van de workshop.