Een verloskundige belt naar de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding). Ze krijgt regelmatig vragen van zwangeren over krentenbaard en vraagt zich af: is het voor zwangeren aan te raden bij kinderen met krentenbaard uit de buurt te blijven?

Verschillende veroorzakers

De officiële naam voor krentenbaard is Impetigo Vulgaris of Impetigo Contagiosa. Het is een huidinfectie die meestal veroorzaakt wordt door de bacterie Staphylococcus aureus, maar in 10-20% van de gevallen door de bacterie Streptococcus pyogenes. Het is een regelmatig voorkomende besmettelijke aandoening van de huid. De infectie komt meestal voor bij kinderen tussen 5 en 7 jaar, in het gezicht rond de neus of mond, vandaar de naam krentenbaard. De infectie begint vaak op een plaats waar de huid al beschadigd is. Na besmetting duurt het 4 tot 14 dagen voordat er verschijnselen van krentenbaard optreden. Krentenbaard geneest vaak spontaan (vanzelf) binnen 2 tot 3 weken, zonder littekenvorming. Eventueel kan er ook behandeld worden. Deze behandeling bestaat uit het aanbrengen van zalf op de huidafwijking. Wanneer er huidlaesies zijn op meerdere delen van het lichaam, is het verstandig om antibiotica te overwegen.

Advies voor de zwangere

Indien de krentenbaard veroorzaakt wordt door de Staphylococcus aureus zoals meestal het geval is, is het risico op complicaties na besmetting voor zwangeren niet groter dan voor anderen. Maar de Streptokok groep A kan bij pasbevallen vrouwen met een ruptuur, episiotomie of na een keizersnede een verhoogde kans geven op kraamvrouwenkoorts. Krentenbaard is in principe niet gevaarlijk voor de ongeboren vrucht.

Voorzorgsmaatregelen zijn afhankelijk van de aard van het contact met een kind met krentenbaard. Nauw contact (meer dan 4 uur per dag of 20 uur per week, samen op een kamer slapen of direct slijmvliescontact) wordt afgeraden. In een gezinssituatie is goede hygiëne en vroegtijdige behandeling van het kind van belang. Indien er nauw contact is geweest wordt de zwangere geadviseerd om op symptomen van besmetting te letten en in die situatie vroegtijdig contact met de huisarts op te nemen.

Bronnen:

  • LCI richtlijn
  • Themasite zwangerschap en infectieziekten.

Voor correspondentie over deze rubriek: lci@rivm.nl.

Gerelateerde onderwerpen


  • Infectieziekten Bulletin

    Het Infectieziekten Bulletin is een digitaal maandblad dat de kwaliteit van de infectieziektebestrijding wil bevorderen. Het houdt professionals op het gebied van de infectieziektebestrijding op een laagdrempelige, maar wetenschappelijk verantwoorde wijze op de hoogte van (achtergronden bij) relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen. Een belangrijk deel van de publicaties is toegespitst op de praktijk.