Het Infectieziekten Bulletin is een digitaal maandblad dat de kwaliteit van de infectieziektebestrijding wil bevorderen. Het houdt professionals op het gebied van de infectieziektebestrijding op een laagdrempelige, maar wetenschappelijk verantwoorde wijze op de hoogte van (achtergronden bij) relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen. Een belangrijk deel van de publicaties is toegespitst op de praktijk.

Ook het Infectieziekten Bulletin ontvangen?

Het Infectieziekten Bulletin verschijnt ongeveer een keer per maand en wordt via een nieuwsbrief onder de lezers verspreid. U kunt zich aanmelden voor de e-mailattendering op het Infectieziekten Bulletin. U ontvangt bij verschijnen van het Infectieziekten Bulletin een e-mail met directe link naar artikelen.

Artikelen zoeken

Via Zoeken | RIVM kunt u gepubliceerde artikelen opzoeken. Ook de oude artikelen in het archief worden de komende maanden overgezet.  

Over het Infectieziekten Bulletin

De redactie van het Infectieziekten Bulletin staat altijd open voor nieuwe bijdragen. We ontvangen graag bijdragen uit de praktijk van de infectieziektebestrijding of op het snijvlak van wetenschappelijk onderzoek en de praktijk. We publiceren met regelmaat bewerkingen van internationaal gepubliceerd onderzoek, of besprekingen van recent verschenen proefschriften. Ook beschrijvingen van uitbraken van infectieziekten zijn zeer welkom. Het is altijd mogelijk met de redactie over een onderwerp te overleggen. 

De conclusies en meningen van auteurs die bijdragen aan het Infectieziekten Bulletin weerspiegelen niet altijd officiële standpunten en aanbevelingen van het RIVM. Het Infectieziekten Bulletin is een platform voor auteurs om artikelen en onderzoek te kunnen presenteren. Neem bij vragen over de standpunten en aanbevelingen van een artikel contact op met de genoemde auteur bij het artikel.

Meer informatie voor auteurs is te vinden in de Richtlijn voor auteurs

U kunt uw bijdrage inzenden via infectieziektenbulletin@rivm.nl