Vraag uit de praktijk: Wat doet de Werkgroep Infectiepreventie