In de vragenlijst over uw gezondheid staat onderaan (na de vragen) een tekst over ‘Privacy en Bezwaar’. Dit is niet van toepassing op mensen in instellingen met medische dienst die niet door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) geprikt worden, omdat de GGD in dat geval ook niet over deze vaccinatiegegevens van de persoon in kwestie beschikt. Het is belangrijk dat instellingen met medische dienst zich dit realiseren en kenbaar maken aan hun patiënten als deze instelling gebruikmaakt van onze GZV. NB: ook de laatste vragen in de GZV t.a.v. toestemming gaan dus in dit geval niet op in de zin dat de GGD geen gegevens kan delen met de huisarts of het RIVM. De instelling zelf kan dat met toestemming van de gevaccineerde uiteraard wel.

Gerelateerde onderwerpen


  • Corona

    Corona, ook wel COVID-19, wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2 en komt nog steeds in Nederland voor. Informatie over het coronavirus, de coronaprik en actuele cijfers vindt u op deze pagina’s. Professionals vinden alles over de uitvoering van de coronavaccinatie.