De luchtverontreiniging door vuurwerk is op 1 januari 2013 beperkt gebleven. Alleen in het eerste uur na de jaarwisseling zijn hoge concentraties fijn stof ( PM10 fijnstof (fijnstof)) gemeten. De concentraties lagen lager dan vorig jaar en toen waren de concentraties in vergelijking met andere jaren aan de lage kant. De hoogste uurgemiddelde concentratie van 1094 µg / m3 kubieke meter (kubieke meter) (microgram per kubieke meter) is in het eerste uur na middernacht gemeten in Utrecht. Op slechts één stedelijk station lag het daggemiddelde fijn stof boven de 50 µg/m3 (= de daggemiddelde concentratie die maximaal 35 maal per jaar overschreden mag worden). Boven 50 µg /m3 wordt er in Nederland gesproken van matige smog. De grens voor ernstige smog (200 µg /m3) is niet overschreden.