In de memo worden interne veiligheidsafstanden gegeven voor de opslag van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik.