Hoe stimuleren we gezond gedrag? En hoe zorgen we ervoor dat mensen gezond gedrag ook echt gaan vertonen?

Dat zijn vragen die overheden overal ter wereld zichzelf stellen. En overal ter wereld worden initiatieven ontplooid om preventieve maatregelen, of oplossingen meer kracht en uitwerking te geven. Deze interactieve publicatie geeft de lezer antwoord op de centrale vragen: welke voorbeelden uit andere landen kunnen als inspiratie dienen voor de praktijk in Nederland? En wat is de internationale consensus over welk beleid werkt?

Gerelateerde onderwerpen


  • Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

    Vooruitblikken op de toekomst van de volksgezondheid in Nederland. Dat doen we als RIVM met de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). Wat kunnen we verwachten? En wat betekent dat voor de gezondheid van Nederlanders en wat van de zorg gevraagd wordt? Hoe kunnen we ons goed voorbereiden? In de VTV geven we elke vier jaar antwoord op deze vragen. Want de zorg voor morgen, begint vandaag.