WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijn Veilig werken in de oogheelkunde