Zoonosesymposium | 3 december 2019 | Economische aspecten van preventie: De positie van de veehouder in de zoonoseketen