Zoonosesymposium | 3 december 2019 | Kringlooplandbouw vraagt om preventieve veiligheid