Ingrid Friesema is epidemiologe bij de afdeling “Epidemiologie en surveillance van gastro-intestinale infecties en zoonosen ( EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)-GEZ)”. 

Zij is verantwoordelijk voor de landelijke surveillance, uitbraakonderzoek en epidemiologische onderzoek van gastro-intestinale ziekteverwekkers en zoönosen, met name Shigatoxine producerende Escherichia coli ( STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)), Listeria monocytogenes, hepatitis A en voedselgerelateerde uitbraken. Daarnaast participeert zij in diverse internationale projecten zoals de European Joint Programming One Health.

Achtergrond

Ingrid Friesema studeerde aan de Universiteit Maastricht waar ze MSc master of science (master of science) behaalde in Milieugezondheidkunde (1999) en daarnaast als Epidemioloog A geregistreerd staat. Van november 1999 tot augustus 2000 werkte ze als epidemioloog bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Zuid-Kennemerland, Haarlem, waar zij zich bezig hield met de implementatie van een nationaal patiënt-controleonderzoek naar risicofactoren van legionellose. Bij de afdeling Medische Sociologie aan de Universiteit Maastricht deed ze haar promotieonderzoek (2000-2005) binnen een groot prospectief cohort-studie, het Leefstijl en Gezondheid Onderzoek (LEGO). In 2006 heeft zij haar PhD Doctor of Philosophy (Doctor of Philosophy) behaald. Sinds april 2005 werkt ze bij EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)-GEZ.