In 2015 zijn door alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties zeventien duurzame werelddoelen afgesproken, de Sustainable Development Goals. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. De VN Verenigde Naties (Verenigde Naties) roept niet alleen de overheid maar ook burgers en het bedrijfsleven op om bij te dragen aan het behalen van deze doelen. Het RIVM levert in ieder geval een bijdrage aan acht doelen.

Dat doen we door middel van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, dat intersectoraal en beleidsondersteunend is. Via Gezonde Scholen en Gezonde wijken, het Rijksvaccinatieprogramma tot en met zorg en gezondheid voor wereldburgers. Onze activiteiten dragen bij aan kennisvorming en de integratie daarvan op het gebied van volksgezondheid, milieu en de leefomgeving. Hiermee staan we midden in de duurzame samenleving, thuis en wereldwijd.