De oppervlakte van de aarde is eindig, grondstoffen kunnen opraken en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en de natuur is begrensd. Om een goede leefomgeving en ons welvaartniveau te behouden, is het noodzakelijk dat ecosystemen goed functioneren en hulpbronnen steeds opnieuw worden gebruikt. Hiervoor is ontwikkeling en innovatie nodig. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu draagt met haar kennis bij aan de transitie naar een duurzame samenleving. Hierbij staan vier onderwerpen centraal.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Biobased economy

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondersteunt de overgang naar een biobased economy.

Natuurlijk kapitaal

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zet zich in voor duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal.

Meten van duurzaamheid

Meetlint

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelt instrumenten om duurzaamheid meetbaar te maken.