De LMP landelijke monitor proeftuinen populatiemanagement (landelijke monitor proeftuinen populatiemanagement) wil inzicht geven in de opzet, ervaringen en uitkomsten van de negen proeftuinen. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een procesmonitor (kwalitatief onderzoek) en een uitkomstmonitor (kwantitatief onderzoek).

Wat wordt er in de procesmonitor gemeten?

In de procesmonitor wordt op basis van interviews, symposia, bijeenkomsten en aanvullende beschikbare documenten, het proces inzichtelijk gemaakt ten aanzien van onder andere de samenwerking, afspraken en besluitvormingsprocessen, contractering en contractinnovatie, populatiemanagement activiteiten. Op deze manier krijgt het RIVM inzicht in de succes- en faalfactoren voor het realiseren van betere zorg en ondersteuning in de buurt. Hierbij zal nadrukkelijk aandacht worden besteedt aan de context in relatie tot de uitkomsten. Bij de procesmonitor zal het raamwerk ‘Populatiemanagement in zes stappen' gehanteerd worden.

Wat wordt er in de uitkomstenmonitor gemeten? 

De uitkomstenmonitor meet welke resultaten de proeftuinen behalen op de drie gestelde doelen (gezondheid, kwaliteit van zorg en kosten) door landelijke databronnen te analyseren. Zo wordt op basis van landelijke registraties gekeken naar de zorgkosten in bijvoorbeeld de eerste en tweede lijn. De gezondheid van de proeftuinpopulaties wordt in kaart gebracht aan de hand van gegevens over het voorkomen van ziekten, leefstijl en de ervaren gezondheid. Het RIVM zet, in 2014 en 2017, ook een enquête uit onder de populatie (burgers en patiënten) in de proeftuinregio’s. Zo wil zij informatie verzamelen die niet uit bestaande bronnen te halen is, vooral op het gebied van kwaliteit en zorg.De uitkomstenmonitor meet welke resultaten de proeftuinen  behalen op de drie gestelde doelen ( gezondheid, kwaliteit van zorg  en kosten) door landelijke databronnen te analyseren. Zo wordt op  basis van landelijke registraties gekeken naar de zorgkosten in  bijvoorbeeld de eerste en tweede lijn. De gezondheid van de  proeftuinpopulaties wordt in kaart gebracht aan de hand van  gegevens over het voorkomen van ziekten, leefstijl en de ervaren  gezondheid. Het RIVM zet, in 2014 en 2017, ook een enquête uit onder de populatie (patiënten) in de proeftuinregio’s. Zo wil zij informatie verzamelen die niet uit bestaande bronnen te halen is, vooral op het gebied van kwaliteit en zorg.

Wat is de planning?

De LMP landelijke monitor proeftuinen populatiemanagement (landelijke monitor proeftuinen populatiemanagement) is gestart in het najaar van 2013 en loopt tot begin 2018. Een eerste beschrijving van alle proeftuinen is begin 2014 verschenen. In juli 2015 is een rapportage over de ontwikkelingen en resultaten van de proeftuinen in de eerste fase verschenen. De eindrapportage verschijnt begin 2018. Tussentijds worden er actualisaties uitgebracht.  Eerder verschenen publicaties binnen het project vindt u op de pagina Documenten en publicaties van ‘Toekomstbestendige zorg en welzijn’.