In 2004 is de methode om zware metalen in drinkwater te monitoren gewijzigd: de nieuwe methode moet de werkelijke inname van consumenten beter benaderen. In deze publicatie in H2O is de methode onder de loep genomen én zijn de meetresultaten van drie jaar (2004-2006) getoetst aan de normen voor drinkwater.

Het artikel van Nellie Slaats en Mirjam Blokker van Kiwa Water Research en Ans Versteegh van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is rechts te downloaden in pdfPortable Document Format-formaat.