In 2004 is de methode om zware metalen in drinkwater te monitoren gewijzigd: de nieuwe methode moet de werkelijke inname van consumenten beter benaderen. In deze publicatie in H2O is de methode onder de loep genomen én zijn de meetresultaten van drie jaar (2004-2006) getoetst aan de normen voor drinkwater.

Het artikel van Nellie Slaats en Mirjam Blokker van Kiwa Water Research en Ans Versteegh van het RIVM is rechts te downloaden in pdf-formaat.