De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen van voertuigen is nodig om de verkeersbijdrage aan de lokale concentratie te bepalen.

De luchtkwaliteit nabij een verkeersweg wordt berekend met Standaard Reken Methoden (SRM). Voor de berekening van de verkeersbijdrage is naast informatie over de verkeersweg ook informatie nodig over de uitstoot van luchtverontreiniging per voertuig, de emissiefactoren. De emissiefactoren voor toekomstige jaren zijn bepaald op basis van vaststaand beleid en technologische ontwikkelingen.

Emissiefactoren voor elementair koolstof (EC) zijn in 2012 voor het eerst bepaald in EC worden de emissiefactoren gekwalificeerd als indicatief. Ze zijn gebaseerd op dezelfde modellen, scenario’s en onderliggende gegevens als de EC is echter zeer beperkt, waardoor de kaarten wel vergeleken zijn met metingen, maar niet gekalibreerd aan de hand van de metingen. De EC-concentraties kunnen daarom het best worden gebruikt in relatieve zin, voor het vergelijken van de effecten van maatregelen. Aan de absolute waarde van de concentraties moet vooralsnog minder waarde worden gehecht.

Emissiefactoren voor ammoniak (NH3) voor wegverkeer zijn in 2015 voor het eerst vastgesteld voor gebruik bij de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ze zijn gebaseerd op dezelfde modellen, scenario’s en onderliggende gegevens als de andere emissiefactoren. De huidige set emissiefactoren NH3 ammoniak (ammoniak) is geactualiseerd in 2022.

Nieuwe GCN2022 emissiefactoren voor SRM1 Standaard Rekenmethode I (Standaard Rekenmethode I) en SRM2 Standaard Rekenmethode 2 (Standaard Rekenmethode 2) zijn op 15 maart 2022 beschikbaar gesteld; die voor ammoniak (NH3) op 10 oktober 2022.