kaft brochure SOM Chest X-ray to test for TB

Baaritaanka Qaaxada (TB) ee ah raajitada xabadka

Macluumaad ku saabsan baaritaanka Qaaxada (TB) ee ah raajitada xabadka