De landbouw gebruikt veel bestrijdingsmiddelen. Vrijwel iedereen in Nederland komt er daardoor wel eens mee in aanraking, ook mensen die niet wonen in de buurt van een landbouwperceel. Een onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht (UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht) Universiteit Utrecht , afdeling IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences)) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) wil te weten komen aan welke bestrijdingsmiddelen mensen worden blootgesteld. Het team onderzoekt de blootstelling bij mensen die dichtbij fruitboomgaarden wonen én bij mensen die op grotere afstand van een fruitboomgaard wonen.

laagstamboomgaard

Bestrijdingsmiddelen in beeld

Het onderzoek geeft een beeld van de mogelijke combinaties van bestrijdingsmiddelen waaraan mensen worden blootgesteld. Die blootstelling  gaat bijvoorbeeld via de lucht, via stof en via voeding. Het is belangrijk daarover meer te weten te komen. Deze blootstelling aan bestrijdingsmiddelen zal worden vergeleken met andere delen van Europa. De resultaten helpen ook om in de toekomst het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen te verbeteren.

Europees onderzoek

Dit onderzoek is onderdeel van het Europese onderzoeksproject hbm4eu.eu dat tegelijkertijd wordt uitgevoerd in 5 landen, waaronder Nederland. De andere landen zijn Tsjechië, Letland, Hongarije en Spanje. In Nederland zijn het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en de UU Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht) Universiteit Utrecht  verantwoordelijk voor uitvoering van dit onderzoek. Het onderzoeksteam bestaat uit deskundigen op het gebied van milieu.

Aangepaste planning

De uitbraak van het nieuwe Coronavirus leidt tot een aangepaste planning van het onderzoek naar pesticideresten bij omwonenden van boomgaarden. De proefpersonen aan het onderzoek hebben daarover een bericht ontvangen.

Gegevensverzameling afgerond
Volgens de planning zou het onderzoeksteam in de winter 2019/2020 en zomer 2020 urine verzamelen. Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus moet het ophalen van urine tijdens deze zomer op een andere manier gebeuren.  De afgelopen maanden is het onderzoeksteam doorgegaan met het verzamelen van alle urinemonsters. Zij hebben daarbij alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Het onderzoeksmateriaal is allemaal binnen. Daarmee is de fase van het veldwerk afgerond. Het onderzoeksteam bedankt alle deelnemers hartelijk voor hun deelname!

 Vervolg

De volgende stap in het onderzoek is de analyse van de monsters. Het Nederlandse onderzoeksteam stemt zijn resultaten af met teams in andere landen. De uitbraak van het nieuwe coronavirus zorgt voor vertraging. Op dit moment is de verwachting dat de resultaten in het 3e kwartaal van 2021 worden gepubliceerd.