Het RIVM levert kennis die nodig is om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen, zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden. Daarnaast is het RIVM op Europees en mondiaal niveau invloedrijk bij het ontwikkelen van methoden en modellen die worden gebruikt voor toelating van bestrijdingsmiddelen tot de markt.

Bestrijdingsmiddelen zijn niet uit ons dagelijks leven weg te denken. Zo past men gewasbeschermingsmiddelen toe om landbouwgewassen te beschermen tegen ziekten en plagen. Biociden worden gebruikt voor desinfectie, voor conservering en voor het bestrijden van plaagdieren en andere schadelijke organismen buiten de landbouw.

Maar het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan ook negatieve gevolgen hebben voor mens en milieu. Daarom denkt het RIVM ook mee over methoden om de neveneffecten van bestrijdingsmiddelen te beoordelen.

Documenten