Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu levert kennis die nodig is om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen, zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden. Daarnaast is het RIVM op Europees en mondiaal niveau invloedrijk bij het ontwikkelen van methoden en modellen die worden gebruikt voor toelating van bestrijdingsmiddelen tot de markt.

Bestrijdingsmiddelen zijn niet uit ons dagelijks leven weg te denken. Zo past men gewasbeschermingsmiddelen toe om landbouwgewassen te beschermen tegen ziekten en plagen. Biociden worden gebruikt voor desinfectie, voor conservering en voor het bestrijden van plaagdieren en andere schadelijke organismen buiten de landbouw.

Maar het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan ook negatieve gevolgen hebben voor mens en milieu. Daarom denkt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ook mee over methoden om de neveneffecten van bestrijdingsmiddelen te beoordelen.

Gewasbeschermingsmiddelen en voedsel

Gewasbeschermingsmiddelen en voedsel

Het aantal groente- en fruitproducten waar meer gewasbeschermingsmiddelen op zitten dan wettelijk toegestaan neemt af.

Bestrijdingsmiddelen in het milieu

Kikker op waterlelieblad

Bestrijdingsmiddelen in het milieu

We onderzoeken hoe bestrijdingsmiddelen zich verspreiden in het milieu en we adviseren over maatregelen om de kwaliteit hiervan te waarborgen.

Omwonenden

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzoek gecoördineerd naar de blootstelling van omwonenden van bollenvelden aan bestrijdingsmiddelen.

Modellen en methodieken

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is internationaal toonaangevend bij het vormgeven van de risicobeoordeling van bestrijdingsmiddelen.

Biociden

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verricht onderzoek naar specifieke vraagstukken rond biociden, zoals naar alternatieven voor biociden op basis van formaldehyde en naar alternatieven om aangroei op schepen tegen te gaan.