Vaccins en plasmaproducten worden in veel landen partijgewijs vrijgegeven door de overheid.

In Nederland vindt de vrijgifte van humane vaccins en (houdbare) bloedproducten plaats bij het RIVM. Deze vrijgifteprocedure betekent dat naast een handelsvergunning ook een additionele overheidskeuring nodig is. De resultaten van een dergelijke keuring gelden voor de hele Europese Unie (mits het product er een handelsvergunning heeft). De kwaliteitseisen van deze biologische producten zijn als productmonografieën in de Europese Farmacopee opgenomen, die deze onafhankelijke keuringen faciliteert.

Het feit dat er een monografie beschikbaar is, betekent dat er duidelijkheid bestaat over de eisen en dat er methoden beschikbaar zijn voor de analyses. Dit alles verhoogt de efficiëntie waarmee vaccins beschikbaar gemaakt worden voor de markt.