In Europa worden geneesmiddelen hetzij op nationaal niveau, hetzij op Europees niveau beoordeeld, voordat een handelsvergunning verleend kan worden. De beoordeling van de kwaliteit van een geneesmiddel voor humaan of veterinair gebruik, vindt plaats op basis van onder meer de Europese Farmacopee en verordeningen, richtlijnen en richtsnoeren van de Europese Commissie/European Medicins Agency ( EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency)).

De beschikbaarheid van een grote verscheidenheid aan gevalideerde analytische methoden, referentiestandaarden en aanvaardbare limieten in de Europese Farmacopee vergemakkelijkt het registratieproces. Bij beoordeling wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of de verwijzing naar een farmacopeemethode correct plaatsvindt, maar de validatie van de betreffende methode hoeft niet meer in twijfel getrokken te worden. Het hanteren van Ph. Eur Europese Farmacopee (Europese Farmacopee).-testmethoden en -eisen scheelt zo tijd voor zowel overheid als industrie en beïnvloedt de tijd die nodig is om een handelsvergunning te verlenen of te verkrijgen. Op deze manier wordt de beschikbaarheid van geneesmiddelen bevorderd.