Deze factsheet maakt deel uit van de evaluatie ‘Preventie in het zorgstelsel’. In deze factsheet wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het gebied van preventie beschreven. De factsheet laat zien dat de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars zich voorzichtig versterkt. Er wordt op verschillende thema’s en verschillende typen van preventie samengewerkt. Gemeenten en zorgverzekeraars zijn nog zoekende naar hoe ze de samenwerking het beste kunnen vormgeven.

&nbsp