Factsheet determinanten - Impactvolle determinanten

Deze factsheet is onderdeel van een serie factsheets die zijn geschreven in het kader van het onderzoek Impactvolle Determinanten. Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op welke (achterliggende) determinanten samenhangen met gezondheid.

Deze publicatie bevat een erratum d.d. 25 augustus 2022 op pagina 4