Dit informatieblad beschrijft wat u als hoofdregistrant (lead registrant) op welk moment moet doen bij registratie onder REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) en waarom. U krijgt een overzicht van de belangrijkste REACHbepalingen over de hoofdregistrant en de andere registranten binnen een SIEF informatie-uitwisselings forum (informatie-uitwisselings forum).