REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) verplicht bedrijven om onder andere voor de registratie en meldingsplicht informatie in te dienen bij ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency). De communicatie moet verlopen via REACH-IT. Dit informatieblad geeft een toelichting op het instrument REACH-IT.