REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals ) verplicht bedrijven om onder andere voor de registratie en meldingsplicht informatie in te dienen bij ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency). De communicatie moet verlopen via REACH-IT. Dit informatieblad geeft een toelichting op het instrument REACH-IT.