Drie vragen over een derde prik

3 vragen over een derde prik

Spreker: R. Grootens, senior beleidsadviseur deskundigheidsbevordering.

R. GROOTENS: Uit onderzoek blijkt dat een aantal mensen met een ernstige afweerstoornis mogelijk een betere bescherming tegen corona kunnen opbouwen met een derde prik.

BEELDTEKST: Drie vragen over een derde prik.

BEELDTEKST: Wie komen er in aanmerking voor een derde prik?

R. GROOTENS: Uit onderzoek naar het effect van coronavaccins bij mensen met een afweerstoornis blijkt dat deze vaccins eigenlijk heel goed werken bij de meeste mensen. We zien in die onderzoeken dat er kleine groepen patiënten zijn, die niet zo'n goede bescherming aanmaken. Bijvoorbeeld mensen die een transplantatie hebben ondergaan. Daarin zijn er patiënten, die niet allemaal een goede bescherming aanmaken na twee prikken. Die mensen zou je een derde prik willen aanbieden. Zodat ze hopelijk een betere bescherming opbouwen. Om welke mensen het precies gaat, dat kun je vinden op de website van het RIVM.

BEELD: Pagina op de website van het RIVM 'Mensen met afweerstoornis (immuungecompromitteerden)'. Klik op 'vragen en achtergronden' - 'mensen met een afweerstoornis'. Klik onder de kop 'Vragen over een 3de vaccinatie voor mensen met een afweerstoornis' op de vraag 'Om welke mensen gaat het precies?'. Hieronder verschijnt een lijst met voor wie het bedoeld is, met een klikbare link naar een gedefinieerde lijst.

BEELDTEKST: Hoe is er bepaald wie er in aanmerking komt voor een derde prik?

R. GROOTENS: Wie in aanmerking komen voor een derde prik is geselecteerd op basis van een aantal Nederlandse onderzoeken onder deze patiënten en daarnaast ook de internationale data en aanbevelingen. Daar is naar gekeken in een werkgroep van medisch specialisten, vanuit de beroepsverenigingen. En daarin zit ook een aantal van de onderzoekers, die bij het Nederlandse onderzoek betrokken zijn. En zo is een lijst vastgesteld van patiënten, die zo'n derde prik nodig kunnen hebben en die ook baat kunnen hebben bij zo'n prik.

BEELDTEKST: Waarom krijgen alleen deze mensen een derde vaccinatie?

R. GROOTENS: We zien bij coronavaccinaties, heb je meestal twee prikken nodig. En soms één prik, in het geval van Janssen. En daarna heb je een goede bescherming opgebouwd tegen ernstige ziekte door corona. Maar bij deze mensen zien we dus dat die twee prikken eigenlijk niet voldoende zijn om een goede bescherming op te bouwen. En daarom bieden we ze nog een derde vaccinatie aan, waarmee we hopen dat ze een betere bescherming opbouwen. Deze derde prik is dus iets anders dan wanneer we iedereen een extra prik zouden aanbieden. Dat noemen we een boostervaccinatie.

BEELDTEKST: Meer informatie? rivm.nl/covid-19-vaccinatie
Een productie van het RIVM copyright 2021 De zorg voor morgen begint vandaag