Film: Vier vragen over ventilatie

Alvin Bartels, beleidsadviseur infectiepreventie van het RIVM:
Ventileren is het continu verversen van de binnenlucht met de buitenlucht. Hierdoor verklein je de kans dat coronavirusdeeltjes voor langere tijd in de lucht blijven zweven.

Vraag: Wat is onderzocht?
Bartels: We hebben berekend in welke mate verschillende ventilatiehoeveelheden aerogene overdracht van het coronavirus vermindert. Met aerogene overdracht bedoelen we besmetting door het inademen van virusdeeltjes in hele kleine druppeltjes, ook wel aerosolen genoemd, die langdurig en over grote afstand in een ruimte kunnen blijven zweven. Dat kan dus betekenen dat een persoon op meerdere meters afstand wordt besmet. Daar bedoelen we dus niet mee directe besmettingen. Dus dichtbij een besmettelijk persoon, voor
wie die anderhalvemetermaatregel geldt. En in ons onderzoek hebben we gekeken in hoeverre ventileren het aantal ziektegevallen vermindert. Daarmee bedoelen we mensen
die COVID-19 hebben met klachten. En dit hebben we gedaan voor verschillende scenario's. Waaronder een nachtclub, in een concertzaal een klaslokaal en een kantoorruimte.

Vraag: Wat zijn de resultaten?
Bartels: Uit onze berekeningen blijkt dat er vooral een verschil is tussen geen ventilatie en ventilatie volgens de minimale eisen uit de Nederlandse regelgeving zoals opgenomen in het Bouwbesluit. Daarin zit het grootste effect. Dat zien we vooral bij de nachtclub en bij de concertzalen. Daar zagen we een flinke afname in het verwachte aantal ziektegevallen. Als je nou nog meer gaat ventileren is de kans op aerogene overdracht nog kleiner. Alleen het effect in het aantal ziektegevallen is minder groot.

Vraag: Waarom is dit onderzoek belangrijk?
Bartels: We weten dat ventileren belangrijk is voor een prettig en gezond binnenklimaat. Ook helpt het ventileren luchtweginfecties zoals COVID-19 te beperken. Het is echter onduidelijk in welke mate ventileren helpt om aerogene overdracht te voorkomen. Het ministerie van VWS heeft ons daarom gevraagd dat te berekenen. Onze resultaten geven wat meer inzicht in dit complexe vraagstuk. En het geeft ook het ministerie en het kabinet wat meer handvatten om beleidskeuzes te maken.

Vraag: Kan ventilatie besmettingen met het virus helemaal voorkomen?
Bartels: Zelf als je heel veel ventileert lukt dat niet. Dat is ook omdat ventileren met name effect heeft op het voorkomen van aerogene overdracht. Daarom is ventilatie
ŽŽn van de maatregelen. Maar ook andere maatregelen zoals testen, thuisblijven bij klachten en handen wassen blijven belangrijk.