In het Akkoord Verbetering Productsamenstelling hebben verschillende partijen afgesproken het voedingsmiddelenaanbod gezonder te maken door de gehaltes zout, verzadigd vet en suiker (calorieën) in voedingsmiddelen te verlagen. De inname van suiker draagt bij aan de energie (calorieën) inname. Een te hoge energie inname kan bijdragen aan overgewicht, wat een risicofactor is voor bijvoorbeeld diabetes type 2. Door de suikerinname te beperken is gezondheidswinst te boeken. Het RIVM heeft berekend wat het effect is van het naleven van de afspraken (tot eind 2016) op de dagelijkse inname van suiker.

Het RIVM berekende voor de volgende vier scenario’s hoe groot de daling van de suikerinname zou kunnen zijn:

  • Scenario Huidige afspraken: wanneer de afspraken in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling volledig nagekomen zouden worden, het gaat om afspraken tot en met 2016;
  • Scenario Aanscherpen: wanneer strengere afspraken zouden gelden (een extra 10% verlagen van het suikergehalte);
  • Scenario Verbreden: wanneer de afspraken worden uitgebreid naar meer voedingsmiddelen (met 10% verlaging);
  • Scenario Combinatie van aanscherpen en verbreden: een combinatie van bovenstaande strengere afspraken en afspraken voor uitbreiding naar meer voedingsmiddelen.