Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 18 oktober 2012

Binnenlandse signalen

Uitbraak Salmonella Thompson

In totaal zijn (tot en met 2 november) 1063 mensen ziek geworden door de uit de handel genomen gerookte zalm. Het werkelijke aantal besmettingen ligt vermoedelijk hoger. Nadat de zalm uit de handel is genomen kwamen er nog nieuwe ziektegevallen bij, wellicht door de consumptie van besmette zalm in de periode voordat die begin oktober uit de schappen is gehaald. Ook de toegenomen aandacht voor de Salmonella-besmetting heeft invloed: mensen met klachten gaan daardoor eerder naar de huisarts. Zo worden besmettingen bekend, die anders niet aan het licht zouden zijn gekomen. Vier oudere mensen zijn overleden ten gevolge van een infectie met Salmonella Thompson.
(Bron: RIVM)

Figuur 1 Incidentie acute HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-infecties

Incidentie van acute hepatitis B op laagste punt sinds 1970

De incidentie van acute hepatitis B-virus (HBV hepatitis B virus (hepatitis B virus))-infecties in Nederland neemt verder af. In 2011 was de incidentie 0,9 per 100.000 inwoners. Sinds er laboratoriumdiagnostiek mogelijk is naar HBV-infecties (aanvankelijk met de test voor ‘Australië antigeen’ die eind jaren ’60 beschikbaar kwam) is de incidentie niet zo laag geweest. Bij mannen daalde de incidentie van 3,1/100.000 in 2004 naar 1,5/100.000 in 2011, terwijl bij vrouwen de incidentie tussen 2004-2008 stabiel bleef rond de 0,7/100.000 en daarna afnam tot 0,4/100.000 in 2011. (Figuur 1). Onveilig seksueel contact met een losse partner blijft de meest gerapporteerde bron voor een acute HBV-infectie bij zowel mannen als vrouwen. Bij mannen die seks hebben met mannen (MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen)) is hun vaste partner de meest waarschijnlijke bron in minder dan 10% van de gevallen, bij heteroseksuelen in ongeveer een derde van de gevallen. De daling in incidentie van acute HBV-infecties sinds 2004 kan grotendeels verklaard worden door de afname van besmettingen onder MSM (-51%), maar ook het aantal patiënten waarbij geen bron werd gevonden daalde aanzienlijk (-50%).
(Bron: RIVM)

Buitenlandse signalen

Uitbraak van acute gastro-enteritis onder schoolgaande kinderen in Duitsland

Het Robert Koch Instituut (RKI Robert Koch Instituut (Robert Koch Instituut)) in Duitsland rapporteerde een grote uitbraak van acute gastro-enteritis (diarree en overgeven) onder vooral schoolgaande kinderen en kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan, in Oost-Duitsland. Bij een aantal patiënten is norovirus als verwekker aangetoond. Uit epidemiologische studies bleken aardbeiencompote en aardbeienkwark geassocieerd met de uitbraak. Er is norovirus in een partij bevroren aardbeien aangetoond. De uitbraak is voorbij en er zijn uiteindelijk meer dan 11.000 patiënten gemeld.
(Bron: RKI)

Importgeval van Krim-Congo hemorragische koorts in Schotland

Begin oktober is een 38-jarige man in Schotland overleden aan Krim-Congo hemorragische koorts. Hij was ziek aangekomen in Schotland vanuit Afghanistan en ging zelf direct naar een lokaal Schots ziekenhuis. Vervolgens is hij overgebracht naar een ziekenhuis met isolatiefaciliteiten, waar hij is overleden. Krim-Congo hemorragische koortsvirus kan worden overgebracht door teken of door contact met lichaamsvloeistoffen van besmette mensen of dieren. De mortaliteit is op basis van bekende ziektegevallen tussen de 10 en 40%. Het virus komt voor in delen van Eurazië, het Midden-Oosten en Afrika. Bij de Schotse patiënt acht men de kans op secundaire besmettingen klein, maar nabije contacten van de patiënt worden voor de zekerheid gevolgd. (Bronnen: EWRS early warning response system (early warning response system), ProMed Program for Monitoring Emerging Diseases (Program for Monitoring Emerging Diseases))

Autochtone denguevirus-infecties op Madeira

Op het Portugese eiland Madeira (figuur 2) zijn sinds begin oktober 14 bevestigde en 34 mogelijke patiënten van denguevirusinfecties gemeld. Een aantal patiënten was niet recent van het eiland geweest. Er is op Madeira nooit eerder een autochtone patiënt met dengue gemeld. Sinds 2004 is bekend dat de mug Aedes aegypti, een vector voor denguevirus, voorkomt op het eiland. Mogelijk heeft de warme en vochtige zomer van 2012 voor een toename van de muggenpopulatie gezorgd. Enkele onderzochte patiëntenmonsters toonde een denguevirusserotype 1 aan, met een sequentie die het meest overeenkomt met virale stammen die circuleren in Latijns-Amerika. Of het virus via geïnfecteerde muggen of reizigers op het eiland terecht is gekomen is onbekend. Epidemiologische studies en muggenbestrijdingsmaatregelen zijn opgestart. (Bronnen: EWRS, ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control))

Figuur 2 Ligging Madeira (Bron: EpiSouth)

 

 

Meningitisuitbraak in de Verenigde Staten door besmette epidurale injecties

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC Centers for Disease Control and Prevention (Centers for Disease Control and Prevention)) melden een uitbraak van schimmelinfecties in de Verenigde Staten onder patiënten die besmette epidurale steroïde-injecties hebben gekregen. Op 9 oktober werden uit 10 staten 137 zieken en 12 sterfgevallen gemeld. Het geneesmiddel methylprednisolonacetaat van 1 producent is van de markt gehaald. Bij 25 patiënten zijn met kweek-, PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)- of histopathologisch onderzoek aanwijzingen gevonden voor een schimmelinfectie in het centrale zenuwstelsel. De meest gevonden schimmel is daarbij Exserohilum en bij 1 patiënt Aspergillus. De patiënten hebben milde tot ernstige neurologische klachten.
(Bronnen: CDC, ProMed)

Nieuw coronavirus aangetoond bij 2 patiënten

Autoriteiten van Saoedi-Arabië en het Verenigd Koninkrijk hebben 2 patiënten gemeld met een nieuw type coronavirus. De eerste patiënt was een man uit Saoedi-Arabië, die in juni met acuut respiratoir distress syndroom (ARDS Acute respiratory distress syndrome (Acute respiratory distress syndrome)) in het ziekenhuis werd opgenomen en snel daarna overleed. Door het WHO World Health Organization (World Health Organization) (Wereldgezondheidsorganisatie)- referentielaboratorium van het Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center) werd post mortem in een monster van deze patiënt een nieuw coronavirus aangetoond. Dit werd op 20 september via ProMed bekend gemaakt. De tweede patiënt, een man uit Qatar die kort tevoren Saoedi-Arabië had bezocht, werd begin september in Qatar in het ziekenhuis opgenomen met ARDS. Vanwege verslechtering van zijn situatie werd hij overgeplaatst naar een Londens ziekenhuis. Bij vergelijking van het virus van beide patiënten, bleek 99,5 % homologie te bestaan, met 1 nucleotide verschil in de vergeleken sequenties. Coronavirussen veroorzaken respiratoire infecties bij mensen en dieren, die kunnen variëren van een milde verkoudheid tot Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)). Het is vooralsnog niet duidelijk of het ernstige ziektebeeld van beide patiënten de typische manifestatie is van dit virus, of dat het ook een milder ziektebeeld of een asymptomatische infectie kan geven. Het is ook niet bekend of het nieuwe coronavirus van mens op mens kan worden overgedragen, maar het contactonderzoek rondom beide patiënten zijn geen nieuwe patiënten gevonden.
(Bronnen: WHO, HPA Health Protection Agency (Health Protection Agency), ECDC, ProMed, RIVM)

Toename van het aantal West-Nijlvirusinfecties in de Verenigde Staten

Het Amerikaanse CDC rapporteert opnieuw een toename van het aantal West-Nijlvirus(WNV West Nile virus (West Nile virus)-)infecties in de Verenigde Staten. In totaal zijn in 2012 tot nu toe 3.142 patiënten gemeld, waarvan er 134 zijn overleden. 52% Van de patiënten heeft de neuro-invasieve vorm (zoals meningitis of encefalitis). Ruim 65% van de patiënten komt uit Texas, Mississippi, Louisiana, Oklahoma, Michigan, South Dakota en Californië.
(Bron: CDC)

Auteur

E. Fanoy, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven

Correspondentie:
E. Fanoy | ewout.fanoy@rivm.nl