De richtlijn 'Gezondheidsrisico's RF EM velden Radio Frequente Electromagnetische velden (Radio Frequente Electromagnetische velden) van zendinrichtingen voor mobiele telecommunicatie & omroep' is opgesteld door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-NL vanuit het voormalig Landelijk Centrum Medische Milieukunde met een financiële bijdrage van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De richtlijn is bedoeld voor GGD medewerkers medische milieukunde.

Deze richtlijn heeft als doel om een overzicht te geven van de huidige kennis over de relatie tussen blootstelling aan radiofrequente straling vanuit zendinrichtingen en gezondheidseffecten. Niet alleen systemen voor draadloze communicatie zoals basisstations voor GSM, UMTS en TETRA (C2000) worden behandeld, maar ook andere zendinrichtingen van radiofrequente velden zoals omroepzenders voor radio en tv televisie (televisie), apparatuur voor zendamateurs, straalzenders en toepassingen voor landmobiele en aeronautische communicatie (mobilofoon, marifoon en communicatiesystemen voor de luchtvaart).

Deze richtlijn vervangt de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn GSM-basisstations.

De rol van de GGD bestaat vooral uit het adviseren van gemeenten over de gezondheidsrisico's van RF EM velden Radio Frequente Electromagnetische velden (Radio Frequente Electromagnetische velden) en over risicocommunicatie.
Ter ondersteuning van de advisering biedt de richtlijn:

informatie over blootstelling aan RF EM velden door zendinrichtingen;
informatie over gezondheidseffecten van RF EM velden, waaronder effecten door opwarming of geinduceerde stroom, onderzoek naar o.a. kanker en recente resultaten van onderzoek naar algemene gezondheidsklachten en naar cognitieve prestaties en ervaren welzijn (TNO-onderzoek en het Zwitserse onderzoek);
informatie over elektrische overgevoeligheid en over elektromagnetische compatibiliteit (EMC Erasmus Medisch Centrum (Erasmus Medisch Centrum));
een overzicht van de wet- en regelgeving;
de mogelijkheden van advisering door de GGD, met speciale aandacht voor de risicocommunicatie.