Hand-voet-mondziekte is een besmettelijke aandoening die gepaard gaat met pijnlijke kleine blaasjes in de mond, aan de handpalmen en aan de voetzolen.

Wat is hand-voet-mondziekte?

Hand-voet-mondziekte is een besmettelijke ziekte. Het wordt door een virus veroorzaakt. De ziekte gaat gepaard met pijnlijke kleine blaasjes in en rond de mond, op de handpalmen en onder de voeten. In West-Europa is het een meestal onschuldige, mild verlopende ziekte. Zo nu en dan komen kleine epidemieën voor, vooral bij kleine kinderen. In Nederland en België komt hand-voet-mondziekte vooral in de zomer en herfst voor. In Azië komen grotere uitbraken voor, met soms een ernstiger verloop van de ziekte. Hand-, voet-, mondziekte krijg je door een ander virus dan mond-en-klauwzeer, dat alleen bij vee voorkomt.

Hand-voet-mondziekte kan door verschillende virussen veroorzaakt worden.

Besmetting en preventie

Hand-voet-mondziekte wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk. De tijd tussen het besmet raken en ziek worden (incubatietijd) is meestal 3 tot 6 dagen. De ziekte is al vlak voor er klachten zijn besmettelijk voor anderen. Na herstel kan het virus nog tijdelijk worden overgedragen.

Besmetting gaat via:

  • vocht uit de blaasjes; 
  • de lucht (hoesten);
  • ontlasting. Bij toiletgebruik kunnen de toiletbril, de spoelknop en andere voorwerpen besmet raken. Door contact met deze voorwerpen kan het virus aan de handen komen en daarna in de mond terechtkomen.

Hand- en hoesthygiëne kunnen helpen om hand-voet-mondziekte te voorkomen. Daarnaast helpen een goede ventilatie en goede algemene hygiëne om verspreiding van de ziekte te voorkomen.