Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermateriaal insturen voor diagnostiek. Bijzondere diagnostiek voor Humaan immunodeficiëntievirus wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.