Hivhumaan immunodeficientievirus is de afkorting van humaan immunodeficiëntievirus, een virus dat de afweer bij mensen verzwakt. Hiv is overdraagbaar via seksueel contact en via bloedcontact. Hiv kan de ziekte aids veroorzaken.

Ziekteverschijnselen

Een persoon kan jaren geïnfecteerd zijn met hivhumaan immunodeficientievirus voordat de symptomen van aids beginnen. Aids wordt gekenmerkt door een opeenvolging van zogenoemde opportunistische infecties (infecties die alleen optreden bij mensen met een ernstig verminderde weerstand). Met de komst van nieuwe hivremmers kan het moment van aids steeds langer worden uitgesteld.

Hoe vaak komt het voor?

In 2017 werden bij de Centra Seksuele Gezondheid 286 nieuwe hivdiagnoses gesteld, waarvan 89 procent bij mannen die seks hebben met mannen (MSMmannen die seks hebben met mannen). Het percentage positieve testen bij MSM neemt nog steeds af: van 3,0 procent in 2008 naar 0,7 procent in 2017. Bij heteroseksuele mannen en vrouwen bleef dit percentage lager dan 0,1 procent (figuur 1).

Thumbnail

Figuur 1: Aantal testen en percentage positieve testen voor hiv over de periode 2008-2017 (Bron: Centra Seksuele Gezondheid)

In 2017 zijn 1.037 nieuwe personen met hiv bij de behandelcentra en de stichting HIVhumaan immunodeficientievirus Monitoring geregistreerd, een kleine daling ten opzichte van 2016. Op 31 december 2017 waren er in totaal 19.677 hiv-positieve personen geregistreerd bij de behandelcentra.

Thumbnail

Figuur 2: Aantal hivpatiënten (rechter as: cumulatief): naar diagnosejaar (roze) en jaar van registratie (blauw) (bron: Stichting HIV Monitoring).