De door ProRail aangeleverde vervoersaantallen kunnen rechtstreeks worden ingevoerd in Safeti-NL of RBM Risk Based Maintainance (Risk Based Maintainance) II.

Om de QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment)’s voor zowel goederenemplacement als vrije baan transparant en consequent te laten zijn, levert ProRail de vervoersinformatie als volgt aan:

  • "Als ketelwagenequivalenten waarin het eventuele aantal (tank)containers is omgerekend in spoorketelwagens (SKW’s) door 2 brandbare of 3 toxische containers gelijk te stellen aan 1 spoorketelwagen."

Toelichting

In de praktijk worden er, voor gas of vloeistof, naast spoorketelwagens (SKW’s) in toenemende mate (tank)containers gebruikt voor het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Voor containers zijn weinig specifieke ongevalgegevens bekend en daarom is destijds (2005) in de werkgroep Veiligheid Vervoer over Spoor (VVoS) afgesproken dat tankcontainers moeten worden omgerekend naar ketelwagenequivalenten en als zodanig in de QRA moeten worden meegenomen. De afleiding van de (huidige) faalfrequentie is namelijk gebaseerd op ongevallen met spoorketelwagens.

Een belangrijk verschil tussen containers en SKW’s is de inhoud. De gemiddelde inhoud van een SKW komt overeen met de inhoud van twee containers brandbaar gas/vloeistof of met de inhoud van drie containers toxisch gas/vloeistof. Een wagonbak kan daarom maximaal 1 spoorketelwagen bevatten of 2 tankcontainers brandbaar of 3 tankcontainers toxisch.

De vervoersinformatie wordt door ProRail aangeleverd en omvat het aantal ketelwagenequivalenten. Hierin is het totale transport, inclusief het aantal (tank)containers, verwerkt en omgerekend naar aantal spoorketelwagens volgens bovenstaande verhouding.

In QRA’s voor goederenemplacementen en voor transport moet de aangeleverde vervoersinformatie op dezelfde wijze worden verwerkt. Dit wordt bereikt door: 

  • in Safeti NL (voor goederenemplacementen) per ketelwagen (in te voeren als ‘Vessel’) een massa-inhoud van 50 ton te hanteren. Voor de stofcategorie zeer toxisch gas dient echter een massa-inhoud van 55 ton gebruikt te worden.
  • in RBM Risk Based Maintainance (Risk Based Maintainance) II (voor transport) het aantal ketelwagenequivalenten per stofcategorie in te vullen. N.B.: De optie om te rekenen met containers mag daarbij niet worden gebruikt.