De indicatorenset is ontwikkeld om de kwaliteitsborging van het programma structureel echoscopisch onderzoek ( SEO Structureel Echoscopisch Onderzoek (Structureel Echoscopisch Onderzoek)) uniform vorm te geven. De indicatoren worden gebruikt om de screening op regionaal en landelijk niveau te monitoren en om de screening landelijk te evalueren.

In 2014 heeft er een actualisatie van de indicatorensets plaatsgevonden. Zie hieronder de belangrijkste wijzigingen:

  • Indeling indicatoren naar de publieke waarden matrix vanhet RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) is toegepast (p. 5-6).
  • De volgorde van indeling volgens de matrix is aangehouden
  • Teksten bij definities zijn toegevoegd als toelichting voor minder ingevoerden in de screening
  • Per indicator is een rollentabel toegevoegd om inzicht te geven in wie invloed heeft op de uitkomst van de indicator
  • Tekst bij dimensies, wanneer ze te gebruiken zijn, is toegevoegd
  • Per indicator is een gebruikerstabel toegevoegd om aan te geven wie de indicator gebruikt voor eigen monitor van de kwaliteit en/ of bereikbaarheid
  • Referenties zijn toegevoegd
  • Nieuwe indicatoren zijn toegevoegd (p.5-6).
  • Een aantal indicatoren komt te vervallen (p. 6).
  • Er is een driedeling aangebracht in de indicatoren, afgestemd op de Monitor 2013 (p. 7).

U vindt de indicatorenset in de kolom 'Download'.