Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen met spoed insturen naar het RIVM voor diagnostisch onderzoek. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Spoedbepaling bij RIVM

  • Bezoek de pagina inzendinformatie voor de bijzondere regels die wij hanteren voor een spoedbepaling.
  • De kosten van een spoedbepaling bedragen €150
  • RIVM-code: L90001