Het Centrum Infectieziektebestrijding ( CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) van het RIVM coördineert de bestrijding van infectieziekten in Nederland. Het CIb volgt infectieziekten, beoordeelt of deze een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en adviseert over mogelijke maatregelen. Op deze pagina staat wat hier allemaal bij komt kijken. 

In Nederland zijn gemeenten (college van Burgemeester en Wethouders) verantwoordelijk voor de dagelijkse bestrijding van (uitbraken van) infectieziekten. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en voeren de bestrijding uit. Bij landelijke uitbraken van bijzondere infectieziekten (A-infectieziekten) is de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor het beleid. Dit is geregeld in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). 

De rol van het Centrum Infectieziektebestrijding

Bij grote, landelijke uitbraken, zoals die van het coronavirus of q-koorts, is een gecoördineerde aanpak op basis van de beste actuele medisch inhoudelijke inzichten van groot belang. In zo’n geval neemt het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) de landelijke coördinatie op zich en zorgt voor inhoudelijke afstemming. Ook ondersteunt het CIb de GGD’en en andere betrokken organisaties bij hun taken. Het CIb doet dit met advies, richtlijnen, laboratoriumdiagnostiek, onderzoek en surveillance. Zo vormt het CIb een brug tussen wetenschap, beleid en praktijk. 

Het CIb bestaat uit vijf onderdelen: