LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen

 

Hepatitis B

Voor alle zuigelingen wordt vanaf 1 augustus 2011 een algemene vaccinatie tegen hepatitis B in het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) opgenomen. www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Hepatitis_B

Groep A-streptokokkeninfecties

Enkele kleine wijzigingen op verzoek van de LOI Landelijk Overleg Infectieziekten (Landelijk Overleg Infectieziekten)-redactieraad subcommissie Diagnostiek.

www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Groep_A_
streptokokkeninfectie

Draaiboeken

De definitieve versie van onderstaande LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid)-draaiboeken is op de website gepubliceerd:

 • Gezondheidsrisico’s in een basisschool en BSO
 • Gezondheidsrisico’s in kindercentrum en peuterspeelzaal

www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/L/LCI_Draaiboeken

ISI Informatie Standaard Infectieziekten (Informatie Standaard Infectieziekten)/VSI Verpleegkundig Stappenplan Infectieziekten (Verpleegkundig Stappenplan Infectieziekten)

De volgende ISI hebben de status Definitief gekregen:

 • Besmettelijke darmziekten
 • GAS
 • Hib haemophilus influenzae type b (haemophilus influenzae type b)
 • Listeriose
 • Pneumokokkeninfectie
 • Rodehond
 • Rotavirus
 • RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus
 • Vossenlintworm
 • Waterpokken

Onderstaande concept-ISI staan open voor reacties tot 15 november 2011

 • Bof
 • Malaria
 • Giardiasis
 • Gordelroos

www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/I/Informatie_Standaarden_Infectieziekten_ISI 

De volgende concept-VSI staan open voor reacties tot 1 december 2011:

 • Listeriose
 • Mazelen
 • Q-koorts

www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/V/Verpleegkundige_stappenplannen_VSI


Congressen en symposia

5th Netherlands Conference on HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) Pathogenesis, Prevention and Treatment (NCHIV 2011)

 • Dinsdag 29 november 2011 (9:00–18:00 uur)
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam
 • Voertaal Engels
 • Doelgroep Hivconsulenten, artsen, specialisten, onderzoekers, verpleegkundigen en iedereen met een meer algemene interesse in hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) en aids.
 • Doel NCHIV 2011 is een nationaal platform om met jonge en gevestigde namen op relevante vakgebieden ontwikkelingen en resultaten uit te wisselen in Nederlands en buitenlands biomedisch hiv/aidsonderzoek.
 • Abstracts Het conferentieprogramma biedt de mogelijkheid om eigen werk te presenteren via postersessies. Uiterlijke inzending is dinsdag, 21 september 2011.
 • Programma en registratie http://www.nchiv.org/
 • Sluitingsdatum vroege aanmelding (entreekosten slechts € 75): 21 september a.s

Middagsymposium JurIZ

 • Datum 8 december 2011

De infectieziektebestrijding is een complex proces waarin een groot aantal partijen een belangrijke rol hebben. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) staat in dit proces centraal en werkt samen met de eerste- en tweedelijnszorg, het gemeentebestuur, het Centrum Infectieziektebestrijding en instanties zoals de Inspectie voor de gezondheidszorg of de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. De belangen van de verschillende partijen komen echter niet altijd overeen waardoor soms lastige juridische dilemma’s ontstaan. Om in deze kwesties adequaat op te kunnen treden is verschenen de handleiding Juridische handreiking voor gegevensuitwisseling in de infectieziektebestrijding waarin enige basiskennis van de rechtsposities van hulpverleners in het algemeen en infectieziektebestrijders in het bijzonder.

Naar aanleiding van deze uitgave wordt op 8 december 2011 een middagsymposium georganiseerd met als doel het uitwisselen van gedachten en knelpunten over juridische zaken in de infectieziektebestrijding.

Reserveer alvast deze datum in uw agenda. Nadere gegevens over locatie, aanmelding en programmering volgen via een mailing en op de website van het RIVM.

 

Symposium Brabants Kennisnetwerk Zoönosen OneHealth: huisartsen en dierenartsen doen het met elkaar

 • Datum 21 september 2011
 • Locatie Provinciehuis, ‘s Hertogenbosch
 • Informatie en aanmelden http://www.brabantskennisnetwerkzoonosen.nl/

 •  

  Nieuwe RIVM-website

  Sinds april 2011 heeft het RIVM een nieuwe website die is opgebouwd rond vier thema’s : Preventie, ziekte & zorg, Infectieziekten, Milieu & leefomgeving en Leefstijl & voeding.Voor wat betreft het thema Infectieziekten volgt hier een toelichting.

  U vindt de infectieziektepagina door op de homepage onder de kop Thema’s (in groene balk bovenaan de pagina) te kiezen voor Infectieziekten. www.rivm.nl/infectieziekten 

  Onder het kopje Onderwerpen vindt u twee tabbladen:

  • Onderwerpen: alle onderwerpen binnen het RIVM (u vindt hier het Infectieziekten Bulletin onder de letter I)
  • Ziekte en aandoeningen: informatie over infectieziekten

  Alle uitgaven van het RIVM staan in de Bibliotheek. U kunt ze vinden via de zoekfunctie rechtsboven op de pagina.

  De belangrijkste informatie over infectieziekten voor professionals kunt u vinden via de volgende links