Op donderdag 10 november 2011 organiseren de NVvM en NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie), ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de NVvM, een symposium speciaal van en voor studenten Microbiologie in het Academie gebouw te Utrecht. Zowel master- als bachelorstudenten, HLO en universitair, worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Via presentaties en posters kan een goed en gevarieerd beeld verkregen worden van de verschillende microbiologische onderzoeksmogelijkheden in Nederland en daarbuiten. Daarnaast kunnen studenten en docenten ideeën uitwisselen en nuttige contacten leggen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de sectie Onderwijs van de NVvM:
http://www.nvvmonderwijs.nl/

  • Datum 10 november 2011
  • Locatie Academiegebouw Utrecht
  • Doelgroep studenten Microbiologie
  • Informatie en aanmelden www.nvvm-online.nl